Browse Category: kvalitné spätné odkazy

Linkbuilding – SEO podpora webu a kvalitné spätné odkazy

Spätný odkaz/linka (backlinka) označuje akýkoľvek odkaz, ktorý smeruje na konkrétny web z iných internetových stránok. Spadá do oblasti optimalizácie pre vyhľadávače, konkrétne medzi off-page faktory. Obecne platí, že čím viac odkazov vedie na daný web, tým väčšiu váhu a hodnotu prikladajú vašej webovej stránke vyhľadávače. Na základe toho je vaša webová stránka zobrazovaná na vyšších pozíciách a podporuje jej celkovú viditeľnosť na internete. Základom je, aby boli spätné odkazy relevantné a pochádzali z dôveryhodných zdrojov, čo znamená, že jedným z hodnotiacich kritérií je práve kvalita, nie kvantita.

Linkbuilding – budovanie spätných odkazov

Získavanie spätných odkazov patrí k najdôležitejšej súčasti optimalizácie pre vyhľadávače SEO, tzv. off-page optimalizácie, ako už bolo spomenuté v úvode. Medzi funkcie linkbuildingu patria:

 • Podieľanie sa na hodnotení webu, na ktorý odkazuje,
 • Zabezpečenie návštevnosti – privádza užívateľov z odkazujúcich stránok,
 • Ako SEO technika ovplyvňuje pozíciu vo vyhľadávaní,
 • Uľahčenie užívateľom hľadanie potrebných a komplexných informácií o danej problematike, resp. téme. 

Kvalita spätného odkazu

O kvalite spätných odkazov rozhoduje niekoľko kritérií, ktoré by ste si pri ich budovaní mali pamätať. Základom je, aby boli „previazané“ weby obsahovo príbuzné, keďže z webu o kozmetike sa nedá odkázať na web o autách. Ďalším podstatným faktorom je anchor text, ktorý napovedá o tom, kam odkaz vedie. Dajte prednosť presným a stručným frázam, ktoré budú pre potenciálneho návštevníka jednoznačné už od začiatku. Koniec koncov je nutné, aby mal odkazujúci web hodnotný a užitočný obsah, pričom je dôležitá jeho pravidelná aktualizácia, keďže aj tento fakt si vyhľadávače všímajú.

Načo potrebujete spätné odkazy?

V prvom rade na získanie vyššej pozície vo vyhľadávačoch, čo vám „prinesie“ viacej zákazníkov a návštevníkov webu. Medzi ďalšie výhody spätných odkazov patria:

 • Lepšie výsledky vyhľadávania,
 • Zvýšenie priamej návštevnosti,
 • Zvýšenie predaja,
 • Zviditeľnenie odkazovej stránky,
 • Určenie dôveryhodnosti cieľových stránok webu,
 • Spresnenie obsahu cieľových stránok,
 • Budovanie povedomia o značke.

Užitočné tipy pri budovaní spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov a obsahu sú aktivity, ktoré sa určitým spôsobom dopĺňajú. Hodiny, ktoré strávite prechádzaním stránok, čítaním blogov a diskusií vám dávajú prehľad o tom, čo ľudia potrebujú vedieť a čo ich v danej oblasti zaujíma. Základom je vybrať si web, resp. spoločnosť, ktorá bude o vás hovoriť. Ako na to? Všetko je o dohode a vzájomnej spolupráci, prípadne klasickej výmene, čo sa jednoznačne oplatí! Spätná linka by sa mala nachádzať na stránkach, ktorá má hodnotu Page Ranku v rozmedzí PR 1-4, čo môžete zistiť vďaka šikovnej aplikácií Google Toolbar. Nezabúdajte, že spätný odkaz sa musí nachádzať na obsahovo relevantnej stránke s obsahom vášho webu a samotný odkaz by mal byť tvorený stručnou frázou alebo kľúčovým slovom, vďaka čomu podporíte SEO vášho webu! Ide už o špecifickejšie potreby, ktoré pred budovaním spätných odkazov musíte poriadne zvážiť, v opačnom prípade neposkytnú dostatočnú podporu webu.

 

A čo cena?

 • základná cena za 1 odkaz na mesiac: 6,- € na jednu webstránku,
 • na 3 mesiace 18,- €,
 • na ½ roka 29,- €,
 • na 1 rok 49,- €.

 

Odkazy na rok (jednorazová platba /rok)

 • 5 odkazov na rok cena 180 €,
 • 10 odkazov na rok cena 300 €,
 • 20 odkazov na rok cena 550 €,
 • 30 odkazov na rok cena 770 €,
 • 40 odkazov na rok cena 970 €,
 • 50 odkazov na rok cena 1150 €.